Vores kompetencer

Uddannelse

Uddannelse med sund fornuft

Instruktøruddannelse efteråret 2024

Instruktøruddannelse

Pilates Aalborg efterår 2024

Beskrivelse, indhold og praktisk information

Formål:

 • At kunne anvende og instruere Pilates Matwork individuelt og på hold.
 • At kunne anvende Pilates småredskaber for at variere træningen som modifikation til en øvelse samt for at kunne øge og mindske sværhedsgraden for den enkelte deltager.
 • At kunne tilrettelægge en Pilatestime med forskelligt fokus og med hensyntagen til eventuelle skavanker hos udøveren.

Som Pilates instruktør skal du kunne:

 • Anvende dine observationer af Pilates udøverens bevægelser samt stående holdning og ud fra denne levere en optimal træning for Pilates udøveren på dit hold.
 • Udarbejde relevante programmer både hvad angår niveau, holdsammensætning samt gøre træningen både levende og fordybende.
 • Instruere og guide fra mange forskellige vinkler med baggrund i dine observationer.

Pilates øvelserne:

 • Øvelserne tager udgangspunkt i de originale Pilates øvelser, men tilsat nutidens evidens. Med dette menes hvorvidt en øvelse er velegnet med den anatomiske viden, vi har i dag.
 • Pilates uddannelsen suppleres med andre træningskoncepter, som vil være relevante for at lave en optimal træning.

Forudsætninger:

 • En af forudsætningerne, for at kunne blive en dygtig Pilates instruktør er, at have anatomisk viden. Er du i tvivl om, hvorvidt du har tilstrækkelig viden omkring dette emne, må du meget gerne kontakte os på bodil@fokus-folkeoplysning.dk
 • Vi anbefaler, at du træner på Pilates hold mindst 8 gange om måneden, samt observerer mindst 2 hold i perioden.
 • Det forudsættes, at du som kommende instruktør er villig til hjemmearbejde både hvad angår teori og praksis, samt eventuelt gruppearbejde i fritiden.
 • Der er mødepligt til samtlige timer, og 100% fremmøde er en forudsætning for at kunne modtage uddannelsesbevis. Ved eventuel sygdom vil du kunne indhente det forsømte ved hjælp af enetimer. Disse er ikke inkluderet i uddannelsesprisen.

Pris og praktik:

 • Pris: 15.500kr (inkl. FRI abonnement til træning hos Pilates Aalborg, værdi 2160,-), 
 • Varighed: Teori: 35 timer incl. din undervisning af to holdlektioner, samt din egen træning (minimum 32 timer), ialt minumium 67 timer.
 • Desuden må du påberegne 2-4 timer til gruppearbejde når der skal udarbejdes de første programmer. Der vil desuden være forberedelse og sparring når du laver dine egne programmer, til undervisningen hos Pilates Aalborg som led i uddannelsen.
 • Prisen er inkl. 4 måneders FRI abonnement (værdi 2160,-) hos Pilates Aalborg under uddannelses varighed. Abonnementet starter når uddannelsen begynder og løber herefter 4 måneder. Ønsker du at træne et andet sted vil dette være for egen regning.
 • Ubegrænset streaming af Pilates Aalborgs videoer.
 • Fri sparring i lukket FB-gruppe.
 • Inkl. manualer.
 • Betal hele uddannelsen på een gang, klik her...
  • Alternativt kan du betale over rater således:
  • Depositum kr. 5000 ved tilmelding
  • 2. rate betales 1. august kr. 5.250
  • 3. rate betales 1. september kr. 5.250
  • Ved betaling i rater benyt mobilepay 16248, skriv 'Pilates Uddannelse' ved overførsel
  • Betalingen er bindende, og kursusbeløbet refunderes ikke ved afmelding.
 • Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet på hjemmesiden eller info@Pilates-aalborg.dk
 • Skriv til Bodil ved spørgsmål
 • Efter endt deltagelse vil du modtage uddannelsesbevis med udtalelse fra Pilates Aalborg.
 • Ved 4 eller færre deltagere forbeholder Pilates Aalborg sig ret til at aflyse uddannelsen.
 • Uddannelsen varetages fortrinsvis af Bodil Bach, Fysioterapeut cert. MDT, uddannet Pilates instruktør fra Proacademy i 2006, Pilates reformerinstruktør ved Den intelligente krop i 2008 samt yogainstruktør hos Maria Allingham i 2011 og Simon Krohn i 2015. Desuden deltaget på diverse relevante bevægelsesworkshops siden 2007 fortrinsvis hos Hilde Gudding (fascie), Franklinkonceptet ved Den Intelligente Krop, Mari Jose hos Den intelligente krop og hos Simon Krohn. Bodil har undervist Pilates, reformer og yogahold samt varetaget enetimer som fuldtidsbeskæftigelse siden 2007 og undervist på instruktøruddannelsen hos Pilates Aalborg siden 2009.

 

Pilates instruktør – Overordnet program og kalender 2024

Del I

Opstart og teori

 

7 timer

Søndag den 8. september kl. 10.00 - 17.00

 • Opstart og præsentation
 • Quiz
 • Grundprincipperne i Pilates og anatomi i relation hertil
 • Vejrtrækningen og vejrtrækningens anatomi
 • Hvad er optimal træning og hvilken rolle spiller core-træning
 • Udgangsstillinger og alignment
 • Den stående holdning og holdning ift. bevægelse og anatomi – blik for den enkelte deltagers udfordringer
 • Funktionel anatomi
 • Klassisk opvarmning
 • Fødder
 • Matwork

Del II

 

Teori og praksis

 

7 timer

 

Lørdag den 21. september klokken 10.00 – 17.00

 • Du deltager på almindeligt pilateshold som optakt til dagen
 • Stående opvarmning
 • Holdningsanalyser i praksis, klinisk blik, anatomi
 • Matwork samt hvordan du selv bevæger dig, hvad skal du være opmærksom på ved egen træning, hvordan ser det ud når dine medkursister bevæger sig, anatomi.
 • Småredskaber opstart
 • Berøring, hvornår og hvordan
 • Finpudsning af dine planker, neutralstilling, push-ups mm.
 • De grønne bolde

Del III

Teori og matwork  fortsat

 

5 timer

 

Søndag den 6. oktober kl. 10.00 – 16.00

 • Du deltager på almindeligt pilateshold som optakt til dagen
 • Matwork fortsat
 • Brug af småredskaber fortsat (redondobold, stor bold, foamroller, grønne bolde, små vægte)
 • Instruktørrollen: Hvor går din grænse  mellem at være instruktør og behandler, hvordan vil du undervise som instruktør i minefeltet mellem evidensbaseret træning og pseudovidenskab.

 

 


Del IV

 

Online eller fysisk fremmøde

 

Forudsætning at du har deltaget på grundmodulet

 

6 timer

 

 

 

Fredag den 25. oktober kl. 14.00 – 20.00

 • Programmer: Indhold, fokus, opbygning, hvad vil du opnå, undervisningsstil, problemløsning, udfordringer ift. at tilgodese alle på holdet.
 • Sygdomslære: Prolaps/protusion, gravide, diastase, stress, lændesmerter, skuldersmerter,  hvad er gode smerter kontra ikke-gode smerter.
 • Hvilke ”røde flag” skal du kende og være opmærksom på som instruktør.
 • Lav dit program ud fra tema og fokus (gruppearbejde, evt. i fritiden).
 • Instruktørrollen: Undervisningsteknik,  guidning, stemmeføring, valg af ord, billedsprog, formidling.
 • Musik
 • Afspænding
 • Du underviser dine medkursister i øvelser valgt af Bodil med efterfølgende feedback

 


Del V

 

Fysisk fremmøde

 

6 timer

 

Søndag den 3. november kl. 9.00 – 15.00

 • I grupper af 4 undervises i et almindeligt Pilates hold, hvor der skiftevis undervises i de aftalte øvelser. Øvelsesprogrammet er gennemgået og godkendt af Bodil, før du underviser.
 • Feedback og praksis ift. undervisningsteknik, valg af øvelser, hvad gik godt, hvad kan forbedres, hvor skal dit fokus være i fremtiden.
 • Når du deltager på undervisermodulet forventes det, at du observerer på mindst 2 hold i perioden.

 

Løbende november


2 timer

 

 

Løbende november

 • Du underviser på to Pilates hold hos Pilates Aalborg med feedback.
 • Programmet er afleveret til Bodil og godkendt inden undervisning.

Undervisningsmodul
del IV:

 

Opsamling og afrunding

 

2 timer

 

Fredag den 6. december klokken 17.30-19.30

 • Afrunding
 • Datoen kan flyttes, hvis alle er færdige med at undervise.