Vores kompetencer

Uddannelse

Uddannelse med sund fornuft

Instruktøruddannelse efteråret 2023

Beskrivelse, indhold og praktisk information

Formål:

 • At kunne anvende og instruere Pilates Matwork individuelt og på hold.
 • At kunne anvende Pilates småredskaber for at variere træningen som modifikation til en øvelse samt for at kunne øge og mindske sværhedsgraden for den enkelte deltager.
 • At kunne tilrettelægge en Pilatestime med forskelligt fokus og med hensyntagen til eventuelle skavanker hos udøveren.

Som Pilates instruktør skal du kunne:

 • Anvende dine observationer af Pilates udøverens bevægelser samt stående holdning og ud fra denne levere en optimal træning for Pilates udøveren på dit hold.
 • Udarbejde relevante programmer både hvad angår niveau, holdsammensætning samt gøre træningen både levende og fordybende.
 • Instruere og guide fra mange forskellige vinkler med baggrund i dine observationer.

Pilates øvelserne:

 • Øvelserne tager udgangspunkt i de originale Pilates øvelser, men tilsat nutidens evidens. Med dette menes hvorvidt en øvelse er velegnet med den anatomiske viden, vi har i dag.
 • Pilates uddannelsen suppleres med andre træningskoncepter, som vil være relevante for at lave en optimal træning.

Forudsætninger:

 • En af forudsætningerne, for at kunne blive en dygtig Pilates instruktør er, at have anatomisk viden. Er du i tvivl om, hvorvidt du har tilstrækkelig viden omkring dette emne, må du meget gerne kontakte Bodil på mail
 • Under grundmodulet anbefaler vi, at du træner på Pilates hold mindst 8 gange om måneden.
 • Det forudsættes, at du som kommende instruktør er villig til hjemmearbejde både hvad angår teori og praksis, samt eventuelt gruppearbejde i fritiden.
 • Der er mødepligt til samtlige timer, og 100% fremmøde er en forudsætning for at kunne modtage uddannelsesbevis. Ved eventuel sygdom vil du kunne indhente det forsømte ved hjælp af enetimer. Disse er ikke inkluderet i uddannelsesprisen.

Moduler:

 • Pilates uddannelsen består af 2 moduler, som evt. kan tages enkeltvis:
  • Grundmodul
  • Undervisningsmodul
 • Grundmodul:
  • Her arbejdes med Pilates øvelser på måtte og med småredskaber, anatomi, teori og holdningsanalyse.
  • Udgangspunktet er den raske udøver.
  • Vi anbefaler at du træner 8 gange om måneden på hold, når du deltager i grundmodulet.
  • Modulet indeholder 19 timers teori og minimum 16 timers selvtræning.
 • Undervisermodul:
  • Her arbejdes med programlægning, undervisningsteknik, stemmeføring, sygdomslære og omsætter teorien fra grundmodulet til praksis.
  • Du underviser dine medkursister og underviser hold hos Pilates Aalborg med supervision og feedback fra Ulla, Birgitte eller Bodil.
  • Fokus er at kunne undervise, samt hvordan du som instruktør tager hensyn til skavanker, graviditet og efterfødsel.
  • Modulet indeholder 16 timers teori og undervisning af et Pilates hold hos Pilates Aalborg.
  • Der er ligeledes forberedelse af programmer og sparring ift. programlægning.
  • Det er en fordel, at du observerer Pilates hold på denne del af uddannelsen, ligesom du også har fordel af at træne på almindelige Pilates hold
 • Den naturlige rækkefølge på modulerne er, at du deltager i grundmodulet først og derefter undervisermodulet. Har du anden uddannelse, eller er i tvivl om, hvor du skal starte, er du velkommen til at kontakte os.
 • Nogle af uddannelsesgangene vil kunne tages online, mens nogle kræver fysisk fremmøde. Sidstnævnte er altid muligt. I programmet kan du se, hvilke dele af uddannelsen, der kan tilgås online.
 • Efter endt deltagelse vil du modtage uddannelsesbevis med udtalelse fra Pilates Aalborg.

Pris og praktik:

 • Samlet uddannelse (rabat ved deltagelse på begge moduler 1.500 kr): 13.500 kr 
 • Grundmodul: 7500 kr
 • Undervisermodul: 7500 kr
 • Ved tilmelding betales depositum på 5.000 kr
 • Restbetaling kr. 4.250 hhv. d. 1. august samt 1. september 2023 (link kommer)
 • Betalingen er bindende, og kursusbeløbet refunderes ikke ved afmelding.
 • Egenbetaling desuden 40 dollar til anatomi-app
 • Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet via hjemmesiden eller  info@pilates-aalborg.dk
 • Skriv til Bodil ved spørgsmål
 • Alle moduler er inkl. manualer og undervisningsvideoer
 • Prisen er inkl. Basis og video abonnement (værdi 460kr pr måned) hos Pilates Aalborg under uddannelsens varighed. Ønsker du at træne et andet sted, vil dette være for egen regning.
 • Ubegrænset streaming af Pilates Aalborgs videoer.
 • Fri sparring i lukket FB-gruppe.
 • 10 deltagere.
 • Ved 4 eller færre deltagere forbeholder Pilates Aalborg sig ret til at aflyse uddannelsen.
 • Uddannelsen varetages fortrinsvis af Bodil Bach, Fysioterapeut cert. MDT, uddannet Pilates instruktør fra Proacademy i 2006, Pilates reformerinstruktør ved Den intelligente krop i 2008 samt yogainstruktør hos Maria Allingham i 2011 og Simon Krohn i 2015. Desuden deltaget på diverse relevante bevægelsesworkshops siden 2007 fortrinsvis hos Hilde Gudding (fascie), Franklinkonceptet ved Den Intelligente Krop, Mari Jose hos Den intelligente krop og hos Simon Krohn. Bodil har undervist Pilates, reformer og yogahold samt varetaget enetimer som fuldtidsbeskæftigelse siden 2007 og undervist på instruktøruddannelsen hos Pilates Aalborg siden 2009.

 

Pilates instruktør – Overordnet program og kalender

Grundmodul del I

Opstart og teori

 

Online eller fysisk fremmøde

 

7 timer

Søndag den 10. september kl. 11.00 - 18.00

·       Opstart og præsentation

·       Quiz

·       Grundprincipperne i Pilates og anatomi i relation hertil

·       Vejrtrækningen og vejrtrækningens anatomi

·       Hvad er optimal træning og hvilken rolle spiller core-træning

·       Udgangsstillinger og alignment

·       Den stående holdning og holdning ift. bevægelse og anatomi – blik for den enkelte deltagers udfordringer

·       Funktionel anatomi

·       Klassisk opvarmning

·       Fødder

·       Matwork

Grundmodul del II

 

Teori og praksis

 

Fysisk fremmøde

 

7 timer

 

Lørdag den 16. september klokken 10.00 – 17.00

·       Stående opvarmning

·       Holdningsanalyser i praksis, klinisk blik, anatomi

·       Matwork samt hvordan du selv bevæger dig, hvad skal du være opmærksom på ved egen træning, hvordan ser det ud når dine medkursister bevæger sig, anatomi.

·       Småredskaber opstart

·       Berøring, hvornår og hvordan

·       Finpudsning af dine planker, neutralstilling, push-ups mm.

·       De grønne bolde

Grundmodul del III

Teori og matwork fortsat


Online eller
fysisk fremmøde

5 timer

Søndag den 1. oktober kl. 12.00 – 17.00

·       Matwork fortsat

·       Brug af småredskaber fortsat (redondobold, stor bold, foamroller, grønne bolde, små vægte)

·       Instruktørrollen: Hvor går din grænse mellem at være instruktør og behandler, hvordan vil du undervise som instruktør i minefeltet mellem evidensbaseret træning og pseudovidenskab.

·       Afslutning af grundmodulet

Undervisningsmodul
del I

 

Online eller fysisk fremmøde

 

Forudsætning at du har deltaget på grundmodulet

 

6 timer

 

 

Fredag den 6. oktober kl. 14.00 – 20.00

·       Programmer: Indhold, fokus, opbygning, hvad vil du opnå, undervisningsstil, problemløsning, udfordringer ift. at tilgodese alle på holdet.

·       Sygdomslære: Prolaps/protusion, gravide, diastase, stress, lændesmerter, skuldersmerter, hvad er gode smerter kontra ikke-gode smerter.

·       Hvilke ”røde flag” skal du kende og være opmærksom på som instruktør.

·       Lav dit program ud fra tema og fokus (gruppearbejde, evt. i fritiden).

·       Instruktørrollen: Undervisningsteknik, guidning, stemmeføring, valg af ord, billedsprog, formidling.

·       Musik

·       Afspænding

·       Du underviser dine medkursister i øvelser valgt af Bodil med efterfølgende feedback

Undervisningsmodul
del II

 

Fysisk fremmøde

 

7 timer

Søndag den 5. november kl. 9.00 – 16.00

·       I grupper af 4 undervises et almindeligt Pilates hold, hvor der skiftevis undervises i de aftalte øvelser. Øvelsesprogrammet er gennemgået og godkendt af Bodil, før du underviser.

·       Feedback og praksis ift. undervisningsteknik, valg af øvelser, hvad gik godt, hvad kan forbedres, hvor skal dit fokus være i fremtiden.

·       Når du deltager på undervisermodulet forventes det, at du observerer på mindst 2 hold i perioden.

Undervisningsmodul
del III


1,5 timer

 

Løbende november

·       Du underviser på et Pilates hold hos Pilates Aalborg med feedback fra Bodil, Birgitte eller Ulla.

·       Feedback fra Ulla, Bodil eller Birgitte.

·       Programmet er afleveret til Bodil og godkendt inden undervisning.

Undervisningsmodul
del IV:

 

Opsamling og afrunding

 

Kan være online

 

1,5 timer

 

Fredag den 8. december klokken 18-19.30

·       Afrunding

·       Datoen kan flyttes, hvis alle er færdige med at undervise.